הידעת? למה צריך לשלם ועד בית על דירה ריקה?

בישראל ישנם כ- 45,000 דירות שעומדות ריקות מכל מיני סיבות. אם זה בגלל שבעליהן נמצאים בחו"ל, או לא מצליחים להשכיר אותן זמן רב, או שזו דירה של תושבי חוץ שזו דירתם בישראל.

נשאלת השאלה האם בעלי הדירות צריכים לשלם דמי ועד בית על דירות שאינם בשימוש?


אותם בעלי דירות ריקות מעלים טיעונים שלכאורה נשמעים הגיוניים מדוע אין זה הוגן שישלמו דמי ועד בית. הטיעונים המרכזיים הם: כשהדירה ריקה בעל הדירה לא עושה שימוש ברכוש המשותף ובטח שלא נהנה משירותי הניקיון, הגינון והאחזקה. בנוסף לכך בעל הדירה מפסיד כי אינו נהנה מהכנסה מדמי שכירות על הדירה ונאלץ לשלם ארנונה, מים, גז, וחשמל וכו'.

 

אז צריך לשלם או לא?

את דעתו של בית המשפט לשאלה זו ניתן ללמוד מפסק הדין של השופטת חנה פלינר (ת"ק 19735-02-10 זיו נ' שאול, בית המשפט לתביעות קטנות, תל אביב).

התובע ועד הבית של הבית ברח' קדושי קהיר 24 בחולון, טען כי לנתבע יש דירה בבניין ואין מחלוקת שבמשך 7 חודשים לא שולמו דמי הועד העומדים על 150 ₪ לחודש.

הנתבע לא הכחיש שלא שילם את דמי הועד בחודשים הללו. טענתו היתה כי דירה זו מושכרת ובאותה תקופה לא היתה מאוישת. לכן, ביקש הנחה. בנוסף במהלך המשפט טען טענות נוספות, בין השאר בנוגע לגובה דמי השכירות ולדרך הניהול של התובע את ועד הבית.

בפסיקתה קבעה השופטת חנה פלינר "עם כל הכבוד אין בטענות ההגנה דבר כדי להצדיק את אי תשלום החוב. עבור כל דירה בבניין יש לשלם מיסי ועד. אם יש טענות כלשהן לגבי גובה החיוב או לגבי זהות ועד הבית, יש לפעול על פי תקנון הבית המשותף ובמקרה הצורך לפנות למפקח על הבתים המשותפים, כל אלה אינם מעניינה של תביעה זו.

לגבי ההנחה המבוקשת, בניגוד לקבוע בחוק לגבי עיריות, שם ניתן לקבל פטור לנכס ריק למשך 6 חודשים, אין כל הוראה מקבילה שכזו לגבי בית משותף. יש לזכור כי מיסי ועד משולמים בין השאר עבור ניקיון ותחזוקה של השטחים המשותפים בבנין והעובדה שדירה אינה מושכרת אינה גורעת מאום מהחיובים בהם מחויב הבית המשותף....".

השופטת פסקה כי על הנתבע לשלם את דמי ועד הבית באופן מלא וחייבה אותו בהוצאות משפט.

 

בשורה התחתונה – חייבים לשלם!

התנהלות הבית המשותף מתקיימת מתוקף חוק המקרקעין. לפי החוק, כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. וזאת לפי יחס שטח דירתו לשטח של כל הדירות בבנין המשותף, אלא אם נקבע אחרת בתקנון.

העיקרון שמבטא החוק הוא שאין קשר בין מידת השימוש בדירה וההנאה ממנה ומהרכוש המשותף, לבין חובתו המוחלטת בתשלום ועד בית עבור האחזקה והניהול של הבניין המשותף.

הדבר גם נכון במקרים נוספים בהם לא כל בעלי הדירות נהנים באופן שווה מהרכוש המשותף אך חייבים להשתתף בהוצאות האחזקה לדוגמא: כל בעלי הדירות חייבים לשלם עבור זיפות הגג המשותף ולא רק הדירות העליונות. גם השכנים הגרים בקומה הראשונה חייבים להשתתף בהוצאות המעלית גם אם אינם עושים שימוש בה. השתתפות בהוצאות אחזקת החניון גם לדיירים שהחנייה שלהם נמצאת במפלס הקרקע וכו'.

לכן גם בעליה של דירה ריקה חייב בתשלום ועד בית על פי אותו עיקרון של חובה בנשיאה בהוצאות ללא קשר למידת השימוש בנכס.